Giá trị định giá Đất đường Bàu Lách, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,347,370 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,877,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,582,107 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,494,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bàu Lách, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)