Giá trị định giá Đất đường Bùi Huy Bích, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

71,732,290 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,385,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
78,905,519 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,376,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Huy Bích, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)