Giá trị định giá Đất đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

85,882,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,706,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
94,470,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,941,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)