Mua bán dự án The 9 Stellars

Kết quả tìm kiếm: 16

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: Đường Hoàng Hữu Nam, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tự: Công ty Cổ phần Ngân Thạnh

Diện tích: 164,950 m²

Tổng vốn đầu tư: 4,500 Tỉ đồng

Dự kiến bàn giao: 30/06/2022

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án The 9 Stellars Xác nhận