Bán Đất chia lô Mỏ Bạch Central Hills

Kết quả tìm kiếm: 27

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: số 31 Đê Nông Lâm, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chủ đầu tự: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng

Diện tích: 71,000 m²

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Mỏ Bạch Central Hills Xác nhận