Bán Đất chia lô Lakeside Palace

Kết quả tìm kiếm: 27

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: , Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tự: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN)

Diện tích: Chưa cập nhật

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Lakeside Palace Xác nhận