Mua bán dự án D - Aqua

Kết quả tìm kiếm: 70

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: Số 301 Bến Bình Đông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tự: Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

Diện tích: 9,589 m²

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: 31/12/2022

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án D - Aqua Xác nhận