Đông Dương Corp

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Email: hoangvu051189@gmail.com

Website: https://dongduongcorp.vn/

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương (Đông Dương Corporation) là Công ty bất động sản, đầu tư xây dựng hàng đầu trong nước và thế giới, hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng – Quản lý vận hành – Bất động sản. Trên hành trình 10 n... Xem chi tiết

Tài sản của Đông Dương Corp (8)