Trương Thị Kiều Diễm

Ngày tham gia: 06/2019

Email: truongthikieudiem211@********************

Đánh Giá

5.0
(2 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

chuyên viên tư vấn bất động sản cho công ty cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh

Tài sản của Trương Thị Kiều Diễm ( 57 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn