trần thanh nga

Ngày tham gia: 09/2019

Email: thanhnga8192@gmail.com

  • 0905646***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

làm việc tại Hoàng Gia Phát Land

Tài sản của trần thanh nga ( 2 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn