Trần Ngọc Tài

Ngày tham gia: 09/2019

Email: ephuquoc@********

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Lấy chữ Đức làm gốc - Tài năng làm điều kiện và chữ Tín làm chọn vẹn...

Tài sản của Trần Ngọc Tài ( 7 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn