Trần Ngọc Hiền

Ngày tham gia: 02/2017

Email: kinhdoanhnha2017@****************

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhiệt tình, tận tâm

Tài sản của Trần Ngọc Hiền ( 514 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn