Trần Hoa

Ngày tham gia: 12/2015

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên dự án nghỉ dưỡng Hồ Tràm, Long Hải, Phước Hải, Bình Châu

Tài sản của Trần Hoa ( 63 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn