Trần Duy Trường

Ngày tham gia: 05/2019

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

tôi là Trần Duy Trường nhân viên kinh doanh công ty BDS Ngôi Nhà Việt

Tài sản của Trần Duy Trường ( 144 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn