Tính Tạ

Ngày tham gia: 12/2020

Email: tatrungtinh95@gmail.com

Đánh Giá

4.0
(3 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Bạn là một đối tác rất giàu kinh nghiệm đã và đang làm việc trên thị trường Forex trong khu vực của bạn trong một khoảng thời gian dài và có cơ sở khách hàng và các Nhà môi giới Giới thiệu của riêng mình. Bạn có thể đăng ký trở thành một đại diện

Có một người nông dân trồng ngô, hàng năm ông đều thu hoạch được rất nhiều ngô, ông cho rằng hạt giống của ông rất tốt nên đã chia sẻ cho những người nông dân khác.

28/09/2019 11:13

Tài sản của Tính Tạ ( 3 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn