Tạ Dũng

Ngày tham gia: 09/2020

Email: tadungjpvn@**********

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Họ và tên : Tạ Văn Dũng 03-04-1990 Liệp mai- Ngọc liệp- Quốc oai- Hà nội

Tài sản của Tạ Dũng ( 4 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn