Phan Trung Nguyên

Ngày tham gia: 07/2018

Email: nguyenphan02992@***************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Luôn đặt chữ "TÂM" và "TÍN" trong công việc.

Tài sản của Phan Trung Nguyên ( 16 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn