Phạm Thị Phương Trúc

Ngày tham gia: 11/2020

Email: phuongtrucland.vn@gmail.com

Đánh Giá

4.0
(3 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Phương Trúc - Phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land

Tài sản của Phạm Thị Phương Trúc ( 30 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn