Phạm Quang Đức

Ngày tham gia: 03/2019

Email: ducpq1@******

Đánh Giá

5.0
(3 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn bất động sản - Đất Xanh Miền Bắc

Tài sản của Phạm Quang Đức ( 371 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn