Phạm Ngọc Minh

Ngày tham gia: 06/2020

Email: phamngocminh200695@gmail.com

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

có kinh nghiệm 2 năm trong nganh bất động sản

Tài sản của Phạm Ngọc Minh ( 53 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn