Phạm Ngọc Minh

Ngày tham gia: 06/2020

Khu vực: Khánh Hòa

(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

có kinh nghiệm 2 năm trong nganh bất động sản

Tài sản của Phạm Ngọc Minh ( 94 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn