Phạm Kim Tuyến

Ngày tham gia: 08/2018

Email: phamtuyenbds1971@gmail.com

  • 0912923***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thông tin môi giới chưa cập nhật.

Tài sản của Phạm Kim Tuyến ( 42 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn