nguyễn Văn Long

Ngày tham gia: 10/2019

Email: nguyenvanly02072000@gmail.com

  • 0833152***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

vui vẻ , hòa đồng

Tài sản của nguyễn Văn Long ( 3 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn