Nguyễn Trung Kiên

Ngày tham gia: 06/2018

Email: trungkien2899@gmail.com

  • 0126649***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thông tin môi giới chưa cập nhật.

Tài sản của Nguyễn Trung Kiên ( 125 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn