Nguyễn Trung Đức

Ngày tham gia: 10/2020

Email: ductrungstyle@*************

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nguyễn Trung Đức 21 tuổi đến từ Quảng Bình

Tài sản của Nguyễn Trung Đức ( 30 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn