Nguyễn Thị Thanh Xuyên

Ngày tham gia: 11/2018

Email: phuonglinhmai032017@*******************

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Trưởng Phòng Kinh Danh

Tài sản của Nguyễn Thị Thanh Xuyên ( 26 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn