Nguyễn Ngọc Kim Tuyến

Ngày tham gia: 09/2019

Email: nguyenngkimtuyen@gmail.com

  • 0708401***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thông tin môi giới chưa cập nhật.

Tài sản của Nguyễn Ngọc Kim Tuyến ( 22 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn