Nguyễn Minh Đông

Ngày tham gia: 07/2018

Email: NguyenMinhDong.happyland@gmail.com

  • 0903068***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

nhân viên tư vấn lấy tâm làm chính sau đó mới đến tầm và trách nhiệm là phần không thể thiếu đối với mỗi người sale /.

Tài sản của Nguyễn Minh Đông ( 380 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn