Nguyễn long

Ngày tham gia: 06/2017

Email: Facenguyenlong@gmail.com

  • 0989988***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Uy tín. Pháp lý minh bạch. Tư vấn đúng thị trường. Thông tin đến khách hàng đúng. Đạo đức nghề nghiệp. Tôn trọng và chăm sóc khách hàng.

Tài sản của Nguyễn long ( 158 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn