nguyễn kim phụng

Ngày tham gia: 04/2018

Khu vực: Khánh Hòa

(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tư vấn đầu tư, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Tài sản của nguyễn kim phụng ( 48 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn