Nguyễn Gia Minh

Ngày tham gia: 07/2020

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên kinh doanh

Tài sản của Nguyễn Gia Minh ( 36 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn