Nguyễn Đức Hồng

Ngày tham gia: 02/2020

Email: duchong2407@gmail.com

  • 0843835***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn Bất động sản dự án - The Terra An hưng Giá chủ đầu tư.

Tài sản của Nguyễn Đức Hồng ( 7 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn