Nguyễn Đình Lý

Ngày tham gia: 07/2020

Email: nguyendinhly1979@****************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Tư vấn đầu tư bất động sản. - Quản lý bất động sản cho thuê. - Môi giới mua bán bất động sản - Môi giới cho thuê nhà xưởng - Môi giới cho thuê văn phòng - Tư vấn thiết kế, thầu xây dựng cơ bản

Tài sản của Nguyễn Đình Lý ( 248 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn