Nguyễn Đăng Hùng

Ngày tham gia: 07/2020

Email: nguyendanghung2802@gmail.com

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nguyễn Đăng Hùng là một chuyên viên mô giới đúng nghĩa, không phải cò đất. Luôn đặt tiêu chí của khách hàng lên hàng đầu và giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt nhất có thể..!

Tài sản của Nguyễn Đăng Hùng ( 2 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn