Nam Phat ICD

Ngày tham gia: 05/2020

Email: linhnguyen2090@**************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Công Ty TNHH ICD Nam Phát là nhà Đầu Tư, Xây Dựng và Phát Triển bất động sản công nghiệp lớn tại Việt Nam. Được thành lập với tầm nhìn trở thành nền tảng bất động sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần hàng đầu, cung cấp dịch vụ  mua bán kho xưởng.

Tài sản của Nam Phat ICD ( 19 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn