Tài sản của Mai Tuấn Tú (1)
𝗦𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́
7
Giá: 1,9 triệu
𝗦𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟰𝟵𝟵𝘁𝗿 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟳𝟱% 𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗴𝗼̂́𝗰 𝟯 𝗻𝗮̆𝗺 Chào tháng 8 ...
Diện tích: 55m2
Quận huyện: Quy Nhơn, Bình Định


Cập nhật: 2 năm trước
Chat Zalo