Lương Gia Bảo

Ngày tham gia: 09/2020

Email: giabaobdschanhphong@gmail.com

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Không cần phải mặc "VEST" mới chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở "Tâm" và "Đạo Đức" nghề nghiệp

Tài sản của Lương Gia Bảo ( 4 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn