Long Nguyễn Thanh

Ngày tham gia: 04/2022

Email: thanhlong1017@*************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Là nhà môi giới 4 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên thị trường Đà Nẵng Quảng Nam

Tài sản của Long Nguyễn Thanh ( 9 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn