Hoàng Bảo

Ngày tham gia: 08/2020

Email: congbao198@**********

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi là Hoàng Bảo chuyên viên tư vấn bất động sản. Nhân viên công ty 68land

Tài sản của Hoàng Bảo ( 32 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn