Hàng Kim Tuấn

Ngày tham gia: 11/2019

Email: q7boulevar@**********

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

• Chuyên nghiệp • Hiệu quả: Xác định lợi ích của khách hàng là yếu tố tiên quyết trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, tối đa hóa giá trị của mỗi dự án nhằm mang đến hiệu quả cao nhất dành cho Quý khách hàng.

Tài sản của Hàng Kim Tuấn ( 8 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn