Tài sản của Duy Quoc (1)
2tỷ230 triệu. lô đất view đồi núi 
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐𝑚² 11x85 sẵn 200mtc. TT nam ban lâm đồng
8
Giá: 2 tỷ 350 triệu
* Đ𝑎̃ đ𝘪 𝘵𝑖̀𝘮 𝘮𝑢𝘢 đ𝑎̂́𝘵 Đ𝑎̀ 𝐿𝘢̣𝑡 𝑡𝘱 𝘮𝑜̛́𝘪 𝘵𝘪̀ 𝘬𝘰̂𝑛𝘨 𝘯𝑒̂𝘯 𝘣𝑜̉ 𝑞𝘶𝑎 𝑣ị trí này. * 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐𝑚² 𝘮𝑎̀ 𝑐𝘰́ 𝟏𝟏𝘹𝟖𝟓 𝘴𝑎̆̃𝘯 𝟐𝟎𝟎𝑚𝟐 𝘵𝘰̂̉ 𝘤ư...
Diện tích: 944m2
Quận huyện: Lâm Hà, Lâm Đồng


Cập nhật: 22 giờ trước
Nhận xét về môi giới
Chat Zalo