Đặng Thành Đạt

Ngày tham gia: 01/2021

Email: dangthanhdat20015@*****************

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên đất nền Bình Chánh, Bình Tân

Tài sản của Đặng Thành Đạt ( 7 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn