Đặng Bích Nụ

Ngày tham gia: 12/2019

Email: bichnu2808@gmail.com

  • 0963239***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên kinh doanh dự án THE ZEI- Số 8 Lê Đức Thọ

Tài sản của Đặng Bích Nụ ( 7 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn