Đàm Thành

Ngày tham gia: 10/2017

Email: damminhthanh87@**************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên kinh doanh tập đoàn Tecco Group

Tài sản của Đàm Thành ( 155 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn