Đàm Hiếu

Ngày tham gia: 06/2019

Email: damhieu.bdsvn@*************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn đầu tư bất động sản Miền Bắc

Tài sản của Đàm Hiếu ( 20 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn