cái vạn khanh

Ngày tham gia: 06/2019

Email: khanhcaivan@gmail.com

  • 0949287***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

3.0
(2 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Một bãi biển BÌNH YÊN không tạo ra một người lướt sóng giỏi Một con đường DỄ DÀNG không dẫn đến một cái đích hấp dẫn.. NẾU ban MUỐN cái gì thì hãy cho đi trước đả ĐÓ là khởi đầu của TRÍ TUỆ

Tài sản của cái vạn khanh ( 34 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn