A Công

Ngày tham gia: 04/2019

Email: acong.hungvuongland@*******************

Đánh Giá

5.0
(1 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên gia tư vấn bất động sản Gia Lâm, Kinh nghiệm 1 năm làm việc

Tài sản của A Công ( 338 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn