Giá trị định giá Đất đường Yết Kiêu, Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,269,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,615,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,596,384 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,269,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Yết Kiêu, Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)