Giá trị định giá Đất đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

33,188,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,550,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,507,526 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
33,188,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái)

Tên đường Giá