Giá trị định giá Đất đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

97,242,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
77,794,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
106,967,245 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
210,558,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)