Giá trị định giá Đất đường Xuân Thới Sơn- Xuân Thới Đông, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,986,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,789,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,085,216 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
17,745,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xuân Thới Sơn- Xuân Thới Đông, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)